L O A D I N G

Komisioni komunal i aksionarëve

Komisioni komunal i aksionarëve

KOMISIONI KOMUNAL I AKSIONARËVE PËR N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A. PRISHTINË

Agron Canolli

Fatmir Dervishi

Doruntinë Maloku