L O A D I N G

Çmimet

Biletë për një drejtim

Bileta per nje drejtim, brenda territorit te Prishtines kushton 0.40 €uro.

Biletë për një drejtim

1200
Bileta Mujore e Integruar

Mund të përdoret në të gjitha linjat e TU (në të gjithë autobusët tanë) - pa kufizime.
- Për nxënës dhe studentë është 12 €uro/muaj.
- Për të gjithë qytetarët e tjerë është 14 €uro/muaj

Mund të blihet në pikat e shitjes:
-Kioska me logo Trafiku Urban, prapa Objektit të Komunës (tek "Plepat"), orari i punës e hënë – e premte 07:00 – 20:00. Të shtuneve: 09:0 - 13:0 - Kioska me logo Trafiku Urban, në lagjen Kodra e Diellit, tek ''Banesat e Bardha'', çdo ditë (e hënë – e dielë) sipas orarit te punës 06:00 – 22:00.

Sqarim: Bileta origjinale mujore duhet të prezantohet tek kundukteri apo tek kontrolla e Trafikut Urban. Prezantimi i biletës mujore në forma të tjera nuk pranohet, dhe obligoheni që të paguani biletë!

Bileta Mujore e Integruar
për nxënes ose student

1200

Bileta Mujore e Integruar
për qytetarë tjerë

1400
Bileta Mujore e Linjës

Mund të përdoret vetëm për një linjë te caktuar
- Për nxënës dhe studentë është 10 €uro/muaj.
- Për të gjithë qytetarët e tjerë është 12€uro/muaj.

Mund të blihet në pikat e shitjes:
-Kioska me logo Trafiku Urban, prapa Objektit të Komunës (tek "Plepat"), orari i punës e hënë – e premte 07:00 – 20:00. Të shtuneve: 09:0 - 13:0 - Kioska me logo Trafiku Urban, në lagjen Kodra e Diellit, tek ''Banesat e Bardha'', çdo ditë (e hënë – e dielë) sipas orarit te punës 06:00 – 22:00.

Sqarim: Bileta origjinale mujore duhet të prezantohet tek kundukteri apo tek kontrolla e Trafikut Urban. Prezantimi i biletës mujore në forma të tjera nuk pranohet, dhe obligoheni që të paguani biletë!

Bileta Mujore e Linjës
për nxënes ose student

1200

Bileta Mujore e Linjës
për qytetarë tjerë

1400