Në kuadër të bashkëpunimit me Kolegjin Tempulli, N.P.K “Trafiku Urban” Sh.A