Gjatë punëtorisë së organizuar nga Komuna e Prishtinës në datat 16 dhe 17 korrik...