Vizitë nga studentët e Universitetit të Prishtinës – Fakulteti i Inxhinierisë Mekanike