Pa frikë, por për parandalim, të respektohen masat mbrojtëse!