Perseri eshte kryer dezinfektimi i autobusëve të Trafikut Urban, gjatë nates se kaluar.