Komisioni komunal i aksionarëve

KOMISIONI KOMUNAL I AKSIONARËVE PËR N.P.K. “Trafiku Urban” SH.A. PRISHTINË

 

Florent Maliqi

Contact Us

Error: Contact form not found.