ULËSE ME PËRPARËSI 

ULËSE ME PËRPARËSI
Në kuadër të angazhimit tonë për përmirësimin e infrastrukturës për të gjithë qytetarët, me një fokus të veçantë për personat me aftësi të kufizuara, kemi dedikuar ulëse për këtë kategori.
Nga tani, 4 ulëse në pjesën e parë të secilit autobus do të jenë ulëse me përparësi për gra shtatzëna, persona me aftësi të kufizuara, të moshuar ose më pak të aftë për të qëndruar në këmbë.
Jemi të përkushtuar në përmirësimin e shërbimeve dhe në sigurimin e një transporti më efikas për të gjithë.

Contact Us

Error: Contact form not found.