Mirëmbajtja e autobusëve

Në kuadër të mirëmbajtjes së përditshme, punonjësit e ndërmarrjes gjatë këtyre dy javëve kanë punuar intensivisht, edhe për rregullimin e dëmeve në karrigat e autobusëve të Trafikut Urban.
Synimi ynë për vitin 2024 është ofrimi i një shërbimi sa më cilësor, duke u kujdesur për përmirësimin e hapësirave brenda autobusëve, si dhe për gjendjen e tyre teknike.
„Trafiku Urban“ është në shërbim të qytetarëve, prandaj të kujdesemi për pronën e përbashkët.

Contact Us

Error: Contact form not found.